• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • مادربزرگ

  مادربزرگ وقتی اومد خسته بود چارقدش رو دور سرش بسته بود صدای كفشش كه اومد، دویدم تو بغل مادربزرگ پریدم

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: ملیكا نادری
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: مادربزرگ
  • نام آلبوم: ...
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر

  ترانه ی كودكانه با موضوع مادربزرگ مادربزرگ وقتی اومد خسته بود چارقدش رو دور سرش بسته بود صدای كفشش كه اومد، دویدم تو بغل مادربزرگ پریدم دستای گرمش رو گذاشت تو دستم توی اتاق كنار اون ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده