• 8 قطعه
 • 224 دقیقه
 • آرزوی سهراب

  روزی رستم دستان، پهلوان ایران زمین، برای شكار به صحرا رفته بودكه بعد از شكار و استراحت متوجه شد كه اسبش گم شده است. برای پیداكردن اسب خود به شهر سمنگان كه درآن نزدیكی بود رفت.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: برداشت آزاد
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: زینت طباطبایی
  • قالب كتاب گویا: نمایشی
  • بازیگر: زنگنه,علیرضا تابان,مهدی پر,ویدا شهشهانی
  • سردبیر رادیویی: رعنا چگینی
  • تهیه كننده كتاب گویا: قاسمی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: مریم نشیبا
  • كلید واژه: تهمینه,رستم,سهراب,گلچین قصه های كودكانه
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های سرزمین من
  • منبع: اداره كل نمایش
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: سهراب، پهلوانی كه قربانی جهل شد.
  • نویسنده اثر مرجع به زبان مرجع: حكیم ابوالقاسم فردوسی

  شاه سمنگان از او پذیرایی كرد و به او قول داد كه اسبش را پیدا كند و تا شب به قولش عمل كرد. تهمینه دختر شاه سمنگان، با رستم پهلوان ازدواج كرد و پس از مدتی پسری به دنیا آورد و نامش را سهراب گذاشت. ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده