• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • وقت نماز است

  صبح است صبح است الله اكبر برخیز از جا یكبار دیگر پیش از تو برخواست از خواب بلبل بیدار گشته هم غنچه هم گل

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: گروه كر
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: نماز
  • نام آلبوم: ...
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر

  ترانه ی كودكانه با موضوع نماز صبح است صبح است الله اكبر برخیز از جا یكبار دیگر پیش از تو برخواست از خواب بلبل بیدار گشته هم غنچه هم گل با جیك و جیكش گنجشك زیبا پیش از تو گفته شكر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده