• 5 قطعه
 • 117 دقیقه
 • شهر شگفت انگیز

  اسكندر جهانگشا كه تنها در فكر كشورگشایی بود در پایان عمر پشیمان شد و تصمیم گرفت تا پس از این دنیا را ببیند و لذت ببرد.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: اقتباسی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: زینت السادات طباطبایی
  • قالب كتاب گویا: نمایشی
  • بازیگر: علیرضا تابان,مهدی پر
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: رعنا چگینی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: رعنا چكینی
  • رده سنی: كودك
  • راوی: مریم نشیبا
  • كلید واژه: اسكندر,ایران,روم,زنگنه,شاهنامه,شاهنامه فردوسی,شهر زنان,شهر شگفت انگیز,شهر هارون,عظیمی,فاطمه زنگنه,ویدا شهشهانی
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های سرزمین من
  • منبع: اداره كل نمایش
  • عنوان كتاب مرجع: شاهنامه فردوسی
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: اسكندر جهانگشا در پایان عمر از لشكر كشی پشیمان شد.

  اسكندر، از وجود شهری شگفت انگیز به نام شهر زنان آگاه شد. دلش می خواست تا بهار به پایان نرسیده، این شهر را ببیند. برای همین پیكی به قصر ملكه ی این شهر فرستاد و از او خواست تا اجازه دهد او و سپاهش ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده