• 2 قطعه
 • 20 دقیقه
 • اژدهای سیاه

  اسكندر در طی لشگركشی به كوهستانی آرام رسید.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: اقتباسی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: زینت طباطبایی
  • قالب كتاب گویا: نمایشی
  • بازیگر: زنگنه,عظیمی,علیرضا تابان,مهدی پر,ویدا شهشهانی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: رعنا چگینی
  • سردبیر رادیویی: رعنا چگینی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: مریم نشیبا
  • كلید واژه: ابوالقاسم فردوسی,اسكندر,شاهنامه فردوسی,قصه,قیصر روم
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های سرزمین من
  • منبع: اداره كل نمایش
  • نویسنده اثر مرجع: ابوالقاسم فردوسی
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: اسكندر توانست با قدرت فكر و دانش، بر اهریمن پیروز شود

  اسكندر، از مردم آنجا خواست تا برای عبور از كوه به او كمك كنند اما مردم جلوی اسكندر را گرفتند و از او خواستند تا از عبور از كوهستان منصرف شود. مردم به اسكندر گفتند كه در كوهستان، اژدهایی سیاه وجود ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده