• 5 قطعه
 • 105 دقیقه
 • شیر و شتر

  كاروانی از بازرگانان با كاروان شتر از هندوستان در حركت بودند. شتر لنگی هم در بین كاروان بود.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: اقتباسی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: رعنا چگینی
  • قالب كتاب گویا: نمایشی
  • بازیگر: زنگنه,علیرضا تابان,مهدی پر
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: رعنا چگینی
  • سردبیر رادیویی: رعنا چگینی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: مریم نشیبا
  • كلید واژه: شیر و شتر,قصه های كهن,كاروان,كلیله و دمنه
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های سرزمین من
  • منبع: اداره كل نمایش
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: هوش و ذكاوت سبب می شود تا به دام دشمن نیفتیم

  در راه شتر لنگ كه ناتوان شده بود بر زمین افتاد. ساربان، شتر را در بیابان رها كرد و كاروان را حركت داد. شتر از كاروان جدا افتاد و تنهای تنها شد. رفت و رفت تا به بیشه ای رسید. پس از مدتی شیری قوی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده