• 4 قطعه
 • 31 دقیقه
 • جنگلبان

  جنگلبان مسئول نگهداری و محافظت از جنگل هاست و نقش مهمی در نگهداری جنگل ها برای آیندگان دارد.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: برداشت آزاد
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: آتی جان افشان
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آتی جان افشان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: محمدرضا قلمبر
  • كلید واژه: جنگلبانی,حفظ محیط زیست,حیوانات
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): متخصص كوچك
  • منبع: ایرانصدا
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): نمایش رادیویی
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: اگر دوست دارید در فضای باز كار كرده و به حفاظت از محیط زیست اهمیت می دهید، این شغل برای شما مناسب است.
  • سال تولید: 98

  جنگل بان باید زمان كاری خود را در محیط های بیرونی و در شرایط آب و هوایی مختلف سپری كند. برخی كارها در این شغل خطرناك هستند مانند استفاده از ابزارهای برقی و ماشین آلات سنگین. برنامه "متخصص كوچك" ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده