• 1 قطعه
 • 17 دقیقه
 • مرد است و قولش

  در این جٌنگ كودكانه، گفت و گو، سرود، شعر بهاری، داستان كهن و لطیفه می شنوید.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: بوی گل آفتاب
  • كلیدواژه: برنامه كودك,جُنگ كودك,شعر كودك

  برای زندگی برنامه داشته باشیم موفق تریم و اگر به خودمان قولی داده ایم حتما انجامش بدهیم. دراین برنامه، گزارش های تابستانی هم داریم. و معرفی كتاب.

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده