• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • بهار زودرس

  در این جٌنگ كودكانه، گفت و گو، سرود، شعر بهاری، داستان كهن و لطیفه می شنوید.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: بوی گل آفتاب
  • كلیدواژه: برنامه كودك,جُنگ كودك

  جوان وارد باغ كه شد. پیرمرد را دید. پیرمردی عصا به دست با ریشی و مویی به رنگ برف. پیرمرد از جوان پرسید: در این باغ چه می خواهی؟ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده