• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • زود قضاوت نكنیم

  در این جٌنگ كودكانه، گفت و گو، سرود، شعر بهاری، داستان كهن و لطیفه می شنوید.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: بوی گل آفتاب
  • كلیدواژه: برنامه كودك,جُنگ كودكانه,داستان

  مورچه ی بالدار رفته بود تا در هوای خوب گردش كند و دانه جمع كند. مورچه ی سیاه هم می خواست گردش كند. او هم می خواست دانه جمع كند ولی جایی برای انبار كردن دانه ها نداشت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده