• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • بچه آهو

  بوی علف و سبزه تمام كوهستان را فرا گرفته بود. بچه آهوهای زیادی در حال بازی كردن بودند. در بین آنها بچه آهویی بود كه جرأت دور شدن از مادرش را نداشت. اسم او «چشم عسلی» بود. مادر چشم عسلی از این موضوع بسیار ناراحت بود و سعی می كرد تا راهی...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : انسیه سمیع پور
  • سردبیر رادیویی: علیرضا مجیدی
  • گوینده/مجری: مریم نشیبا- سیما رستگاران
  • بازیگر: با هنرمندی جمعی از بازیگران
  • تهیه كننده اینترنتی: راحله قاسمی جو
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: آی قصه قصه
  • كلیدواژه: اعتماد به نفس,ترس از تنهایی,ترس و وحشت,شجاعت

  این داستان با زبانی ساده و روان به كودكان می آموزد كه داشتن حس اعتماد به نفس و اتكا به خود در زندگی بسیار مهم است و والدین می توانند این فضای مثبت را برای كودكانشان ایجاد كنند.

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده