• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • تیتراژ پایانی قصه های آقای حكایتی

  یكی بود یكی نبود زیر گنبد كبود روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود

  اطلاعات تکمیلی

  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: آقای حكایتی
  • كارشناس موسیقی: آتی جان افشان
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: الف-پیش دبستانی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  قصه گو قصه می گفت از كتاب قصه ها قصه های پرنشاط قصه های آشنا قصه ی باغ بزرگ قصه ی گل قشنگ قصه ی شیر و پلنگ قصه ی موش زرنگ قصه ی باغ بزرگ قصه ی گل قشنگ قصه ی شیر و پلنگ قصه ی موش زرنگ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده