• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • سلام

  سین لام الف میم سلام سلام نازنین

  اطلاعات تکمیلی

  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: سلام,سلام به گویش های مختلف,عمو فیتله
  • كارشناس موسیقی: آتی جان افشان
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  سین لام الف میم سلام سلام نازنین سین لام الف میم سلام سلام نازنین سلام سلام صد سلام بچه ایران زمین سلام سلام صد سلام بچه ایران زمین سین لام الف میم

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده