• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • شكوفه های تابان

  شهر ما شهر خورشیده مثل اون هیچ كس ندیده

  اطلاعات تکمیلی

  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: تیتراژ,شكوفه های تابان
  • كارشناس موسیقی: آتی جان افشان
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  كویره اما تو بهشت پر از گل های امیده بهارا و تابستونش پاییزا و زمستونش شكوفه های تابونش بچه های خوش زبونش آی بچه های مهربون داریم میاییم به خونتون باز دوباره قصه داریم حرف های ناگفته داریم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده