• 2 قطعه
 • 10 دقیقه
 • اغذیه فروشی

  جلد 2 آرچی با پدر به رستوران می روند.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: اردشیر منظم
  • كلید واژه: داستان علمی فضایی,داستان فضایی
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): تاكسی فضایی
  • منبع: ایرانصدا
  • نویسنده اثر مرجع: وندی مس و مایكل بروور
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • پیشنهاد ما: در این بخش آرچی چیز عجیبی را در رستوران می بیند. او فكر می كند دارد خیال می كند. این بخش از داستان را هم بشنوید.

  شب است و رستوران پر است از مشتری هایی كه در حال خوردن و آشامیدن است. در آن ساعت از شب این همه شلوغی برای آرچی جالب و عجیب است. آنها از رستوران بیرون می آیند. آرچی منتظر است تا پدرش به ایستگاه برود ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده