• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • مهریبان اولاق

  سرود با كلام كودكانه «آذربایجان یوردوم» به زبان تركی

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: ...
  • نام مرجع: ...
  • كارشناس موسیقی: آتی جان افشان
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده