• 2 قطعه
 • 17 دقیقه
 • سیاره ی زیر آبی

  جلد 14 آرچی با پدر و جیب، برای نجات سیاره ی آبی به راه افتادند.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: اردشیر منظم
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): تاكسی فضایی
  • منبع: ایرانصدا
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب,نمایش رادیویی
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • پیشنهاد ما: گروه سه نفره ی نجات، به سیاره ی زیرآبی نوتیلوس می روند.

  آنها به سیاره رسیدند. وقتی از داخل تاكسی به زیر آب نگاه كردند. ساختمان ها و خیابان ها را دیدند و تعجب كردند. آدم های سیاره ی زیر آبی هم انگار راه نمی رفتند. لیز می خوردند و جلو می رفتند. آنها به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده