• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • ترانه های عموپورنگ «داداشای كشتله دره»

  من وداداشم همیشه تو این محل هستیم تمام سال و شب و روز همین جا ما نشستیم اگه كه برف گوله بیاد اگه بباره بارون از اینجا هیچ جا نمی ریم نگهبونیم نگهبون وقتی شب میشه مثل همیشه همگی تو خواب راحت تا خود سحر ما دو تا داداش نمی كنیم

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: گروه كر
  • نام مرجع: سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • كلیدواژه: داداشای كشتله دره,عموپورنگ,گلچین ترانه های كودكانه,نگهبان محل
  • كارشناس موسیقی: آسیه حیدری
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • تم: عموپورنگ
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  من وداداشم همیشه تو این محل هستیم تمام سال و شب و روز همین جا ما نشستیم اگه كه برف گوله بیاد اگه بباره بارون از اینجا هیچ جا نمی ریم نگهبونیم نگهبون وقتی شب میشه مثل همیشه همگی تو خواب راحت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده