• 2 قطعه
 • 11 دقیقه
 • تغییر برنامه

  20 برنامه ی گروه سه نفره تغییر كرد.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: اردشیر منظم
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): تاكسی فضایی
  • منبع: ایرانصدا
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • پیشنهاد ما: با گروه نجات، پیش به سوی نجات شاهزاده.

  بلوپی، موجود فضایی لزج مهمان گروه نجات بود. اما ناگهان پیغامی از مركز برای تغییر برنامه شنیده شد. آنها باید بلوپی را پیاده می كردند. وضعیت اضطراری پیش آماده بود و آنها باید یك شاهزاده را نجات ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده