• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • كیف مناسب برای مدرسه

  مورچه جان كیفی برای مدرسه انتخاب كرده است كه سنگینه و مناسب نیست و شانه های مورچه جان دردگرفته.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : مرتضی سید محمدی
  • تهیه كننده اینترنتی: آتی جان افشان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: ماجراهای فیل و مورچه
  • كارشناسان مهمان: محمد پوركیانی
  • كلیدواژه: كیف مناسب مدرسه,كیف های استاندارد

  در این برنامه از ماجراهای فیل و مورچه، دكتر پوركیانی به این نكته مهم اشاره می كند، كه بچه ها و والدینشان باید برای خریدن كیف مدرسه به استاندارد بودن كیف تو جه كنند. بهتر است كیف ها دو بنده و سبك ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده