• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • ما بچه های ایران

  عمو زنجیر باف ما بچه های ایران با شور و مهربانی با اتحاد و ایمان زنجیر مهر را بافتیم دستها را دادیم به هم با همت ما شكست شیشه غصه و غم وقتی كه بله گفتیم تو سرمای زمستان مثل گلی شكفتیم در سرزمین ایران

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: گروه كر
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: اتحاد,بیست و دوم بهمن ماه,عمو زنجیرباف,میهن
  • كارشناس موسیقی: آسیه حیدری
  • تم: ایران
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  عمو زنجیر باف ما بچه های ایران با شور و مهربانی با اتحاد و ایمان زنجیر مهر را بافتیم دستها را دادیم به هم با همت ما شكست شیشه غصه و غم وقتی كه بله گفتیم تو سرمای زمستان مثل گلی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده