• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • فرزند ایران

  ما گل های خندانیم فرزندان ایرانیم میهن پاك خود را مانند جان می دانیم ما باید دانا باشیم هشیار و بینا باشیم از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم آباد باشی، ای ایران آزاد باشی، ای ایران از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: گروه كر
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: ایران,بیست و دوم بهمن ماه,عباس یمینی شریف,گل های خندان
  • كارشناس موسیقی: آسیه حیدری
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  ما گل های خندانیم فرزندان ایرانیم میهن پاك خود را مانند جان می دانیم ما باید دانا باشیم هوشیار و بینا باشیم از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم آباد باش، ای ایران آزاد باش، ای ایران از ما ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده