• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • ایران من

  یادش بخیر آن روزگاران با قاصدك با جویباران رفتیم تا دریای آبی با نغمه های باد و باران در باغ با نرگس نشستیم عكس تو را در باغ دیدیم یاس سفید آرزو را از چشمهای چشمه چیدیم

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: گروه كر
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: آزادی,ایران,بهمن,بیست و دوم بهمن ماه
  • كارشناس موسیقی: آسیه حیدری
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  یادش بخیر آن روزگاران با قاصدك با جویباران رفتیم تا دریای آبی با نغمه های باد و باران در باغ با نرگس نشستیم عكس تو را در باغ دیدیم یاس سفید آرزو را از چشمهای چشمه چیدیم با تابش خورشید ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده