• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • نقشه ی ایران

  می‌كشم بر كاغذی نقشی از خاك وطن زیر لب گویم به خود: میهنم، ایران من! ای تو را كوه بلند، قله‌هایت پُر ز برف ای تو را رود روان، ای تو را دریای ژرف آسمان نیلگون، خانه خورشید و ماه آستانت كهكشان، دشت سرشار از گیاه

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: گروه كر
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: ایران,بیست و دوم بهمن ماه,میهن,نقشه ایران,وطن
  • كارشناس موسیقی: آسیه حیدری
  • وضعیت كلام: باكلام
  • تم: ایران
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  می‌كشم بر كاغذی نقشی از خاك وطن زیر لب گویم به خود: میهنم، ایران من! ای تو را كوه بلند، قله‌هایت پُر ز برف ای تو را رود روان، ای تو را دریای ژرف آسمان نیلگون خانه خورشید و ماه آستانت زر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده