• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • مجهز بودن ماشین به كیسه‌ هوا یا اِیربگ چه فایده ای داره؟

  كیسه‌ هوا یا ایربگ، بالشتی اضطراریه كه هنگام تصادف پر از باد شده و مانند محافظ بین سرنشین و خودرو قرار می‌ گیره. كیسه ‌های هوا بعد از كمربند‌های ایمنی، دومین وسیله‌ ای بودند كه جهت ارتقای ایمنی خودروها مورد استفاده قرار گرفتن.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : علیرضا مجیدی
  • نویسنده: علیرضا مجیدی
  • سردبیر رادیویی: علیرضا مجیدی
  • بازیگر: پیمان قریب پناه
  • تهیه كننده اینترنتی: راحله قاسمی جو
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: چراغ راهنما
  • كلیدواژه: ایربگ,ایمنی خودروها,قوانین راهنمایی و رانندگی,كیسه‌ هوا
  • موضوع اصلی منظومه محتوایی: 321-اجتماعی/حقوق شهروندی-حق الناس/قانون گرایی
  • نوع برنامه: آموزشی

  یكی ازنیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه كه در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یكی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده