• 2 قطعه
 • 15 دقیقه
 • داستان پرواز

  «كیكاووس» در داستان‌های اسطوره‌ای شاهنامه بیشتر نماد قدرتی است كه با همه‌‌ی شكوه، در برابر جهان، ناچیز است.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آتی جان افشان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: نسا جابرابن انصاری
  • كلید واژه: پرواز,دیوان,شاهنامه,كیكاووس
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های دوست داشتنی
  • منبع: ایرانصدا
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: از داستان پرواز كیكاووس چی می دونید؟ می دونید چطور فكر پرواز به ذهن كیكاووس رسید و چطور بر فراز ابرها پرواز كرد؟
  • سال تولید: 99

  كیكاووس، همچون فریدون و جمشید، بی‌مرگ آفریده شد و دیوها برای این‌كه مرگ را بر او چیره گردانند، دیو خشم را به یاری می‌گیرند و او را می‌فریبند. دیوها كیكاووس را فریب می‌دهند و به فرمانروایی هفت كشور ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده