• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • باشگاه مناسب

  مورچه جان یه باشگاه جدید پیدا كرده، و می خواد كه با فیل جان توی باشگاه ثبت نام كنند.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : مرتضی سید محمدی
  • تهیه كننده اینترنتی: آتی جان افشان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: ماجراهای فیل و مورچه
  • كارشناسان مهمان: سروش,محمد پوركیانی

  در این برنامه از ماجراهای فیل و مورچه، خانم سروش شرایط باشگاه های مناسب را برای كودكان ذكر می كنند. و از والدین می خواهند كه از استاندارد بودن وسایل ورزشی و خود باشگاه مطمن بشوند.

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده