• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • رعایت نظم دربازی های گروهی

  تیم مورچه جان توی مسابقه باخته و مورچه جان حسابی از دست مورچه ریزه عصبانیه كه نظم رو رعایت نكرده و با دیر اومدنش باعث باخت تیم شده.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : مرتضی سید محمدی
  • تهیه كننده اینترنتی: آتی جان افشان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: ماجراهای فیل و مورچه
  • كارشناسان مهمان: سروش
  • كلیدواژه: برد و باخت گروهی,رعایت نظم گروهی

  خانم سروش در این برنامه از ماجراهای فیل و مورچه، د رمورد رعایت نظم و قوانین گروه صحبت می كند. برد حاصل تلاش گروهی و تمرین های مستمر و همیشگی است.

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده