• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • كیف سنگین

  مورچه جان كتف درد گرفته چون وسایل و كتاب های سنگین و زیادی باخودش به مدرسه می بره و هر روز كیفشو سنگین تر می كنه.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : مرتضی سید محمدی
  • تهیه كننده اینترنتی: آتی جان افشان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: ماجراهای فیل و مورچه
  • كارشناسان مهمان: محمد پوركیانی
  • كلیدواژه: كیف سنگین,وسایل مدرسه

  در این قسمت از ماجراهای فیل و مورچه، دكتر پوركیانی به خرید كیف های استاندارد اشاره می كنند. همچنین از بچه ها می خواهند كه هر روز فقط كیف و دفتر و برنامه همان روز را با خود به مدرسه ببرند و خیلی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده