• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • وقت خواب است خرس كوچولو!

  تابستان بود و شب از راه رسیده بود. ولی خرس كوچولو هنوز خوابش نمی آمد.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • سردبیر رادیویی: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • ناشر كتاب مرجع: نشر بافرزندان
  • راوی: میلاد عندلیبی
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های دیدنی
  • منبع: ایرانصدا
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • پیشنهاد ما: شما اگه خوابتون نیاد چه كارهایی می كنید؟

  خواهر ها و برادرهایش داشتند می خوابیدند اما خرس كوچولو دلش می خواست همچنان بازیگوشی كند. او از دور صدای جغدها را شنید با خودش گفت: وقتی جغدها بیدارند، من چرا بخوابم؟ مادر خرس كوچولو گفت: وقت خوابه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده