• 2 قطعه
 • 17 دقیقه
 • بذارید بخوابم گوسفند ها!

  آموس در رختخواب اش بود ولی خوابش نمی برد.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • سردبیر رادیویی: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • ناشر كتاب مرجع: نشر بافرزندان
  • راوی: میلاد عندلیبی
  • كلید واژه: بی خوابی
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های دیدنی
  • منبع: ایرانصدا
  • نویسنده اثر مرجع: مگ مكینلی
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • پیشنهاد ما: بچه ها1 شما وقتی خوابتون نیماد چیكار می كنید؟

  یكی، دو تا، سه تا، چهارتا ... همین طور داشت گوسفندها را می شمرد و لبخند می زد كه ناگهان صدای تالاپی شنید. یعد هم صدای تالاپ دیگر. صدای گوسفند اول آمد كه گفت: داشتم نهار می خوردم هاااا ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده