• 2 قطعه
 • 15 دقیقه
 • حكایت حاكم و حاتم طایی

  روزی و روزگاری در كشور یمن فرمانده ای بود بسیار بخشنده و دست و دل باز. آوازه ی بخشش او ورد زبان مردم كوچه و بازار شده بود. به همه می بخشید درست مثل ابر بهار.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • سردبیر رادیویی: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: اردشیر منظم
  • كلید واژه: بخشندگی,جوانمردی,حاتم طایی
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های كهن
  • منبع: ایرانصدا
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: بخشندگی حاتم طایی به خاطر مال و ثروت اش نبود، جوانمردی و بخشندگی او در ذات و وجود او بود. در این كتاب گویا داستان زیبای جوانمردی و بخشندگی حاتم را بشنوید و لذت ببرید.

  كه دستش چو باران فشاندی درم توان گفت او را سحاب كرم اما بخشندگی حاكم یمن كجا و بزرگمردی حاتم طایی كجا. هر وقت كسی اسمی از بزرگی و جوانمردی حاتم می برد، حاكم حالش بد می شد و نمی دانست از ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده