• 2 قطعه
 • 15 دقیقه
 • حكایت اسب حاتم طایی

  حاتم اسبی بادپا داشت كه هیچ اسبی به گرد پاش نمی رسید. اسب نگو بگو برق و باد. هم مركب بی مانندی بود و هم بسیار امن بود و بارها و بارها سوارش رو از خطر نجات داده بود.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • سردبیر رادیویی: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: اردشیر منظم
  • كلید واژه: اسب حاتم,بازنویسی حكایت های كهن,بخشندگی,بوستان سعدی,حاتم طایی,سعدی
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های كهن پارسی
  • منبع: ایرانصدا
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): نمایش رادیویی
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: حكایت زیبایی از بوستان سعدی را درباره بخشندگی حاتم طایی برای شما بازنویسی و اجرا كرده ایم بشنوید و بیاموزید و لذت ببرید ...

  روزگار گذشت و گذشت تا آوازه ی اسب حاتم به گوش پادشاه روم رسید. پادشاه از بخشندگی حاتم بسیار شنیده بود. با خودش فكر كرد. مگر نه این كه حاتم در بخشندگی و دست و دل بازی همتا نداره؛ پس من می خواهم او ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده