• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • كدام حیوان آرواره های قدرتمندی دارد؟

  حیوانات معمولا موجودات بی آزاری هستند و تنها عواملی كه می تواند آنها را به سمت حمله به موجودات دیگر و حتی انسان ها سوق دهد، گرسنگی و یا احساس خطر است. در این زمان، دیگر حیوان برای ارضای امیال طبیعی خود هر كاری می كند....

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : علیرضا مجیدی
  • نویسنده: علیرضا مجیدی
  • سردبیر رادیویی: علیرضا مجیدی
  • گوینده/مجری: راحله قاسمی جو
  • تهیه كننده اینترنتی: راحله قاسمی جو
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: دانستنی‌ها
  • كلیدواژه: قدرت فك حیوانات

  روی هم رفته جانوران به دو دسته شكارچی و طعمه تقسیم می شوند. بدین ترتیب برای بقا گروهی همواره در تعقیب گروه دیگر خواهند بود، تا با شكار آن ها بتوانند شكمشان را سیر كند. در این میان معمولا جانوران ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده