• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • غریزه

  «غَریزه» كشش درونی و ذاتی موجودات زنده به‌سمت رفتارهای معلوم و مشخص است. غریزه به‌معنای علاقه‌ها و مهارت‌ها و معلوماتی است كه موجود زنده بدون آموزش و از ابتدای تولد به‌صورت درونی با خودش دارد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : علیرضا مجیدی
  • نویسنده: علیرضا مجیدی
  • سردبیر رادیویی: علیرضا مجیدی
  • گوینده/مجری: راحله قاسمی جو
  • سایر عوامل: ویراستار: فاطمه منشی‌پور
  • تهیه كننده اینترنتی: راحله قاسمی جو
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر
  • رده سنی: ب-دبستان
  • نام سریالی: دانستنی‎ها
  • كلیدواژه: غریزه
  • موضوع اصلی منظومه محتوایی: 600-علم و فناوری

  الگوهای رفتاری غریزی از سرشت انسان می‌آید و اكتسابی و آموختنی نیستند. رفتارهایی مثل نوع تغذیه و تولیدمثل در حیوانات، بدون تجربه‌ی قبلی و به‌طور خودكار و از پیش برنامه‌ریزی‌شده اجرا می‌شود. این برنامه‌ریزیِ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده