• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • فرزندان ایران

  من فرزند ایرانم اهل شهر كرمانم میهن زیبایم را، با دل و جان دوست دارم اهل هر جا كه باشیم، ریشه در خاكش داریم دلیر و پهلوانیم، فرزندان ایرانیم...

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: معین بیگدلی
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: ایران,ایرانی,فرزند ایران,كُرد,لُر
  • كارشناس موسیقی: راحله قاسمی جو
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  من فرزند ایرانم اهل شهر كرمانم میهن زیبایم را، با دل و جان دوست دارم اهل هر جا كه باشیم، ریشه در خاكش داریم دلیر و پهلوانیم، فرزندان ایرانیم از گیلان، مازندران، كرمانشاه و كردستان از سیستان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده