• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • ما بچه های ایران

  عمو زنجیرباف...بله زنجیر منو بافتی؟...بله پشت كوه انداختی؟...بله بابا اومده... عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف ما بچه های ایران، با شور و مهربانی با اتحاد و ایمان، زنجیرِ مِهرو بافتیم...

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: مهتاب مرادی
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: ایران,بچه های ایران,بیست و دوم بهمن ماه,ترانه های كودكانه,عمو زنجیرباف
  • كارشناس موسیقی: راحله قاسمی جو
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: الف-پیش دبستانی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر

  عمو زنجیرباف...بله زنجیر منو بافتی؟...بله پشت كوه انداختی؟...بله بابا اومده... عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف، عمو زنجیرباف ما بچه های ایران، با شور و مهربانی با اتحاد و ایمان، زنجیرِ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده