• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • حاضرجوابی بزرگمهر

  بزرگمهر، وزیر دانشمند خسرو انوشیروان به بارگاه خسرو رفت و كار مهمی داشت اما پادشاه همچنان خواب بود.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: مریم نشیبا
  • كلید واژه: انوشیروان,بزرگمهر,سحرخیزی,قصه
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های مادربزرگ
  • منبع: ایرانصدا
  • عنوان كتاب مرجع: مرزبان نامه
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: این داستان برای بچه های سالهای ابتدایی دبستان مناسب است

  بزرگمهر منتظر شد تا نزدیك ظهر شد و خسرو بیدار شد .بزرگمهر مثل همیشه خسرو را نصیحت كرد كه خوابیدن بسیار برای تو خوب نیست و سحرخیزی سبب خیر و بركت برای همه است. خسرو حرف وزیرش را شنید و پذیرفت اما ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده