• 2 قطعه
 • 13 دقیقه
 • پروانه ی سفید

  در یك صحرای بزرگ پروانه ای زندگی می كرد كه بال هایش تنها یك رنگ داشت.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: برداشت آزاد
  • قالب كتاب گویا: نمایشی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آتی جان افشان
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • راوی: مریم نشیبا
  • كلید واژه: پروانه,شاپرك,گل چتری
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های مادربزرگ
  • منبع: ایرانصدا
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): نمایش رادیویی
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: این داستان برای خردسالان مناسب است.

  رنگ بال های این پروانه سفید سفید بود. او پرواز كرد و رفت تا روی شاخه ی گلی بنشیند. او به گل گفت كه ناراحت است چون بال های رنگارنگ ندارد. پروانه از گل خواست تا بال هایش را رنگی كند. مثل همه ی پروانه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده