بخش نیمروزی(زنده)

شروع برنامه : 10:00 | مدت : 240

خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)اذان ظهر: 11:55موذن: شیخ راغب مصطفی غلوش

دوشنبه 5 مهر 1400

پیام

دوشنبه 5 مهر 1400
|
11:33:21
زنده