صبح نیاز

شروع برنامه : 05:10 | مدت : 50

شرح دعای مكارم الاخلاق- شرح آیات اعتقادی قرآن كریم- اذان صبح به افق شهر مقدس قم: 05:45

چهارشنبه 2 بهمن 1398

معارف

چهارشنبه 2 بهمن 1398
|
11:33:21
زنده