در ساحت حضور

شروع برنامه : 11:00 | مدت : 150

پخش مستقیم نماز جمعه تهران- اذان ظهر به افق تهران: 11:49

جمعه 27 مهر 1397

تهران

جمعه 27 مهر 1397
|
11:33:21
زنده