در ساحت حضور

شروع برنامه : 11:00 | مدت : 150

پخش مستقیم نماز جمعه تهران- اذان ظهر به افق تهران: 11:50

جمعه 1 آذر 1398

تهران

جمعه 1 آذر 1398
|
11:33:21
زنده