صدای پای شب(تكرار)

شروع برنامه : 01:00 | مدت : 106

روایت در ادبیات، بخش مثل از شاخه افتادن سیب، روایت در ادبیات معاصر- بخش شهرزاد، روایت در ادبیات داستانی- معرفی كتاب صوتی، معرفی پادكست راوی- بخش جانهای كاغذی، معرفی كتاب گزیده مقالات روایت- اخبار حوزه فرهنگ و هنر و كتاب- بخش كیمیای سعادت، روایت در ادبیات كلاسیك

دوشنبه 27 دی 1400

گفت و گو

دوشنبه 27 دی 1400
|
11:33:21
زنده