رویداد

شروع برنامه : 12:21 | مدت : 53

اخبار دنیای بین الملل- بازتاب رزمایش موشكی ایران در رسانه های جهان و اهمیت این رزمایش- با سخنگویان: بررسی برنامه های سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان- وجود رانت 12 هزار میلیارد تومانی در حوزه فولاد- ارز17500 تومانی در بودجه 1400 پیشنهاد دولت یا تصمیم مجلس؟

شنبه 27 دی 1399

گفتگو

شنبه 27 دی 1399
|
11:33:21
زنده