پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

شروع برنامه : 08:00 | مدت : 225

پخش زنده مذاكرات علنی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی

چهارشنبه 10 آذر 1400

فرهنگ

چهارشنبه 10 آذر 1400
|
11:33:21
زنده