بخش شامگاهی(زنده)

شروع برنامه : 18:00 | مدت : 240

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلاماذان مغرب: 18:16موذن: علی قاسم آبادی

چهارشنبه 9 اسفند 1402

آوا

چهارشنبه 9 اسفند 1402
|
زنده