كرانه عاشقی

شروع برنامه : 22:00 | مدت : 110

ویژه برنامه دفاع مقدس، بخش لشگر ولایت،- جنگ به روایت قلم، ارتباط با شاعران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس و تاثیر ادبیات در حوزه دفاع مقدس- بخش مادرانه، ارتباط تلفنی با مادران شهدا- بخش راویان نور، ارتباط با فرماندهان هشت سال دفاع مقدس- بخش خون، شهادت، حركت، سینمای هشت سال دفاع مقدس، بخش بوی پیراهن یوسف، ارتباط با آزادگان هشت سال دفاع مقدس

دوشنبه 5 مهر 1400

گفت و گو

دوشنبه 5 مهر 1400
|
11:33:21
زنده