تلاوت مرحوم استاد محمود خلیل حصری

شروع برنامه : 00:00 | مدت : 60

تلاوت ترتیل یك جزء- سوره های فرقان آیات 21-آخر، شعراء و نمل آیات 1-55

شنبه 4 خرداد 1398

نما - قرآن

شنبه 4 خرداد 1398
|
11:33:21
زنده