بخش سحرگاهی

شروع برنامه : 02:00 | مدت : 240

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلاماذان صبح: 03:16 موذن: استاد حسین صبحدل

یکشنبه 24 تیر 1403

نما - آوا

یکشنبه 24 تیر 1403
|
11:33:21
زنده