مسابقه تمام عیار

شروع برنامه : 17:05 | مدت : 40

مسابقه تمام عیار برنامه ای است كه در فضایی رقابتی ،شاد و مفرح سطح اطلاعات اقتصادی شنوندگان را افزایش می دهد

شنبه 4 تیر 1401

نما - اقتصاد

شنبه 4 تیر 1401
|
11:33:21
زنده