تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

شروع برنامه : 03:28 | مدت : 41

سوره های انفطار آیات 6-19، طارق آیات 1-17، فجر آیات 1-30، حمد و بقره آیات 1-5 و 285 و 286

دوشنبه 31 شهریور 1399

نما - تلاوت

دوشنبه 31 شهریور 1399
|
11:33:21
زنده